Zelfevaluaties 

Begeleiding bij zelfevaluatie van toezichthoudende organen

De professionalisering van het intern toezicht door Raden van Commissarissen, Raden van Toezicht en Pensioenfondsbesturen draagt bij aan de doelmatigheid en de kwaliteit van organisaties. Zelfevaluaties spelen hierin een belangrijke rol, met name omdat er geen andere instanties zijn die het functioneren van het interne toezicht beoordelen. Op basis hiervan worden de kwaliteiten en de verbeterpunten voor het team als geheel geformuleerd, om er voor te zorgen dat de Raad optimaal functioneert.

Vaak krijgt de Raad of het Bestuur de vrijheid om de evaluatie naar eigen inzicht vorm te geven. Het kan echter lastig zijn om elkaar kritisch te bevragen én constructief feedback te geven. Daarom wordt steeds vaker gevraagd om een externe, onafhankelijke adviseur die de zelfevaluatie begeleidt.

Hier vindt u een overzicht van de diensten die TENEA biedt om van uw zelfevaluatie een succes te maken. Op basis van een intake kiezen wij de elementen die het beste aansluiten bij uw context en behoeften. Zo krijgt u altijd een aanpak op maat.

Teamwaarden analyse

In het effectief functioneren van toezichthoudende organen speelt onderlinge verstandhouding, gedrag en samenwerking een essentiële rol. Reflectie op het gedrag en functioneren van de RvT als geheel vereist inzicht in de onderliggende waarden en drijfveren van elk individueel teamlid. Gedeelde waarden bevorderen de onderlinge samenwerking en verminderen de kans op conflicten.

TENEA meet de individuele waarden van alle teamleden en vergelijkt deze met de waarden van het team als geheel. Hierdoor wordt helder op welke gebieden de teamleden dezelfde instelling hebben en op welke gebieden het zou kunnen ‘schuren’. Dit vormt input om gezamenlijk het gesprek aan te gaan over het individuele voorkeursgedrag en de samenwerking en behoeften binnen het team.

Uitgebreide teamassessments

Soms is meer diepgaande informatie over de specifieke kwaliteiten en competenties van de leden van de Raad gewenst. Ons unieke game based assessment brengt op een objectieve en innovatieve manier natuurlijk (leiderschaps)gedrag in kaart. Alle deelnemers ontvangen een persoonlijk rapport over hun krachten, valkuilen en ontwikkelpunten. Daarnaast rapporteren wij op teamniveau over de aanwezigheid van specifieke kwaliteiten in het team, en geven wij inzicht waar op dit vlak zwaktes en risico’s liggen.

Interviews met de leden van de RvC/RvT

Aan de hand van gestructureerde, individuele interviews met de leden van de Raad worden relevante onderwerpen besproken, zoals:

  • De samenstelling en het profiel van de Raad;
  • De procedures en het proces van besluitvorming;
  • De kwaliteit van de communicatie en de informatie;
  • De wisselwerking tussen toezichthouder en directie.

Observatie in de boardroom

Het observeren van een raadsvergadering levert concrete voorbeelden van gedrag en interactie op. Dit maakt het bespreken van groepsprocessen en impliciete en ingesleten patronen gemakkelijker. Wij rapporteren onze bevindingen en begeleiden wanneer gewenst het gesprek hierover.

Begeleiden van gesprekken

Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om zijn of haar mening te geven of een ander aan te spreken. Zeker in een groeps-setting kan dit lastig zijn, met name als men niet gewend is om gevoelige onderwerpen te bespreken.

TENEA helpt om de gesprekken tussen de Raadsleden effectief vorm te geven, zodat deze soepel verlopen en het gewenste resultaat opleveren.