Wat ons bijzonder maakt

Wij hebben duizenden bestuurders vanuit de wetenschap, assessmentpsychologie en het toezicht geobserveerd en getest. Deze kennis en ervaring hebben wij gebundeld en gekoppeld aan de technologie van nu. TENEA onderscheidt zich door een eigen aanpak en methode, waarin betrouwbaarheid, innovatie en beleving hand in hand gaan.

"Ik kan mij niet voorstellen dat er een leukere manier is om een assessment te doen!"

Dit zijn de belangrijkste kenmerken:

Focus
op leiders

Onze dienstverlening is speciaal ontwikkeld voor het inzicht geven in leiderschap op het hoogste niveau: directie, bestuurders en toezichthouders.

Fit tussen kandidaat
en omgeving

Er wordt verder gekeken dan alleen naar de fit tussen de specifieke functie en de persoon. Wij brengen ook de fit van de persoon met het team en/of de organisatie in kaart, door middel van een waardenanalyse.

Visie op
leiderschap

Eigen onderzoek heeft geleid tot de 10 van TEN: de tien kwaliteiten die iedere leider van nu moet bezitten om voorbereid te zijn op de toekomst. Deze kernkwaliteiten staan centraal in het assessment.

Innovatief én
goed onderbouwd

Ons leadership assessment is een unieke combinatie van de onderbouwing van een klassiek assessment in een eigentijds jasje.

State of the art
instrumentarium

Wij werken alleen samen met leveranciers van wetenschappelijk onderbouwde assessmentinstrumenten. Daarnaast zijn wij steeds op zoek naar innovaties in ons vakgebied.

Relevante kennis
en ervaring

Alle assessoren van TENEA zijn academisch geschoolde psychologen. Zij hebben jarenlange ervaring in het afnemen van leiderschapsassessments en het begeleiden van management development-trajecten. Daarnaast bezitten zij ruime ervaring op het gebied van toezicht houden in boardrooms.

Uniek: de eerste flightsimulator voor Executives

De assessments van TENEA onderscheiden zich door onze focus op leiderschapsgedrag, gemeten door middel van een door ons ontwikkelde serious game. 

Tijdens het assessment staat de deelnemer voor een dagdeel in de schoenen van een CEO. Wij hebben de game zodanig opgebouwd, dat deze qua context aansluit bij de belevingswereld van een bestuurder, maar voor verschillende rollen en vaardigheidsniveaus goed te spelen  is. Dit zorgt ervoor dat de deelnemer altijd wordt uitgedaagd, maar tegelijkertijd de gelegenheid krijgt om een vraagstuk op zijn of haar eigen manier op te lossen.  

Tijdens de game worden de handelingen en beslissingen van de deelnemer geregistreerd en door een algoritme vertaald naar scores op 10 leiderschapskwaliteiten. Dit zorgt voor een objectieve meting. 

Doordat wij het assessment in een game hebben gegoten bieden wij een unieke ervaring. Deelnemers worden direct het verhaal ingezogen en zijn zo al snel vergeten dat zij aan een assessment deelnemen. Hierdoor heeft sociale wenselijkheid weinig kans en krijgen wij zicht op hun natuurlijke (leiderschaps)gedrag. Dit maakt het bij uitstek geschikt om talenten en potentie in kaart te brengen.