Team assessments

Bewust worden van gezamenlijke kracht

Bij het bouwen aan effectieve teams is het essentieel om te weten waar ieders kwaliteiten, valkuilen en ontwikkelmogelijkheden liggen, zodat daar de best passende nieuwe teamleden bij gezocht kunnen worden.

Een teamassessment geeft inzicht in de kwaliteiten (en valkuilen) van het team als geheel. Het brengt de individuele en de gezamenlijke sterktes, zwaktes, de waarden, de groepsdynamiek en de onderliggende mindset naar voren. In de rapportage wordt ingezoomd op zaken als teamsamenstelling, diversiteit en complementariteit. Zo werpt het een verhelderend licht op de kracht van het team en legt bloot waar zwaktes dreigen. Hierdoor wordt het gemakkelijker om onderliggende talenten in het team te benutten en aandachtspunten te ontwikkelen.

Een teamassessment is altijd maatwerk, waarbij het programma wordt aangepast op de vraagstelling. Hierbij kan bijvoorbeeld gekozen worden voor de inzet van de leadership game, een teamwaarden analyse en een groepsobservatie.

Onze opdrachtgevers kiezen voor een teamassessment bij de volgende situaties:

  • Bij vragen over het versterken of ontwikkelen van een team

  • Bij een voorgenomen transitie

  • Als teambuilding

  • Als startpunt voor een searchprocedure