Onze visie op leiderschap

De 10
van TENEA

Er zijn veel wetenschappelijke theorieën en modellen over leiderschap in omloop. Dat maakt ideeën over leiderschap hard en bevraagbaar, maar wetenschappelijke modellen hebben ook hun beperking. Ze zijn weinig holistisch, zien niet altijd de hele mens en diens toekomstige werkomgeving. En er mist nog iets aan: ook de praktische ervaring en brede gedeelde waarden in het werkveld zijn van betekenis.

Bij TENEA zijn wij altijd nieuwsgierig naar het complete verhaal. Om het antwoord te geven op de vraag aan welke kenmerken men de leider van nu kan herkennen, hebben wij research gedaan in wetenschap en praktijk. Onderzoek in de recente wetenschapsliteratuur, interviews met inspirerende leiders zelf en gesprekken met deskundigen hebben geleid tot een lijst van 10 essentiële leiderschapskwaliteiten. Dit vormt de kern waar leiders op het hoogste niveau op terug kunnen vallen, ongeacht de context, situatie of organisatiecultuur.

In ‘De 10 van TENEA‘ zijn beide invalshoeken in elkaar gevlochten: wetenschappelijk inzicht in leiderschap en de praktische ervaring rond de vraag welke eigenschappen succesvolle leiders hebben.
De kwaliteiten geven inzicht in wat er nu toe doet: in goede verhouding staan tot jezelf als leider, je directe omgeving en de wereld om je heen. Is een goede leider overal het beste in? Niet per se. Kent een goede leider zijn of haar eigen talenten en beperkingen? Dat wel.

Een belangrijk verbindend element hierin is authenticiteit. Wij verstaan daaronder: het vermogen om in elke situatie volgens je eigen kracht en waarden te durven handelen. Iedere uitdaging vraagt een andere aanpak en een andere set van kwaliteiten.
De mate waarin je als leider jezelf kunt blijven, bepaalt voor een groot gedeelte je overtuigingskracht. Juist wanneer de wereld om ons heen continu in beweging is.

01 Visie

02 Wendbaarheid

03 Denkkracht

04 Verbindend vermogen

05 Executiekracht

06 Openheid

07 Evenwichtigheid

08 Integriteit

09 Betrokkenheid

10 Reflectievermogen

 

Ons doel: bijdragen aan duurzaam en divers leiderschap in de top van alle organisaties.