Leadership
assessment

Leadership
assessment

Onze
werkwijze

De unieke aanpak van TENEA zorgt voor een compleet, objectief betrouwbaar beeld van de leiderschapskwaliteiten van de deelnemer.

Wat we meten
Op basis van onderzoek in de wetenschap en de praktijk hebben wij 10 essentiële leiderschapskwaliteiten geformuleerd. Deze kwaliteiten vormen de kern waar (toekomstig) leiders op het hoogste niveau op terug kunnen vallen, ongeacht de context, situatie of organisatiecultuur. De 10 van TEN staan centraal in ieder assessment:

01 Visie

02 Wendbaarheid

03 Denkkracht

04 Verbindend vermogen

05 Executiekracht

06 Openheid

07 Evenwichtigheid

08 Integriteit

09 Betrokkenheid

10 Reflectievermogen

Wij geloven dat iemand voor een succesvolle, duurzame aanstelling niet alleen de juiste kwaliteiten in huis dient te hebben, maar ook bij de context, de organisatie en het team moet passen. Daarom kijken wij ook altijd naar de fit tussen de deelnemer en de omgeving waarin deze komt te werken. De juiste balans van elkaar overlappen en aanvullen is hierbij essentieel.

Hoe we meten
Wetenschappelijk is aangetoond dat een ‘job simulation’ de beste manier is om toekomstig werkgedrag te voorspellen. Met andere woorden: iemand het werk laten doen levert de beste informatie op.

Wij hebben de uitdagingen en de context die een executive tegenkomt vertaald naar een multimedia game based assessment. Hierin is een realistische setting gecreëerd waarin de deelnemer een eerste werkdag beleeft als CEO van een fictief bedrijf.

Via de computer, telefoon, tv-schermen én persoonlijke interactie worden verschillende challenges aangeboden, wat voor een levensechte ervaring zorgt. Dit wordt aangevuld met een aantal valide, betrouwbare meetinstrumenten welke meer inzicht geven in de onderliggende elementen van het gedrag.

Samen zorgt onze werkwijze voor een compleet, objectief en betrouwbaar beeld van de leiderschapskwaliteiten van de deelnemer, afgezet tegen de werkomgeving.

De onderdelen
van het
assessment

Het TENEA assessment bestaat uit vier onderdelen.

Voorbereiding
De deelnemer vult ter voorbereiding online een aantal vragenlijsten in. Welke dit zijn, is afhankelijk van het type assessment en de vraagstelling. Zo brengen wij bijvoorbeeld persoonlijkheid en (werk)waarden in kaart.

Game based assessment
In deze ‘job simulation’ worden de leidinggevende kwaliteiten van de kandidaat in de praktijk getest.

Interview
In een diepgaand gesprek met de assessmentpsycholoog wordt het in de game waargenomen gedrag besproken, evenals onderliggende drijfveren, persoonlijke overtuigingen en patronen.

Terugkoppeling
Zowel de deelnemer als de opdrachtgever (na toestemming) krijgt een uitgebreide terugkoppeling van de resultaten en het advies. Dit gebeurt zowel middels een rapportage als een persoonlijk gesprek.

Rapportage

De resultaten van het assessment worden verwerkt in een heldere en overzichtelijke online rapportage. Deze rapportage is op maat gemaakt zodat deze precies die informatie levert die u als opdrachtgever of deelnemer nodig heeft:


  • Het antwoord op de vraagstelling en een bijpassend advies
  • Een overzicht met onderbouwde scores op de 10 van TEN
  • Een analyse van de belangrijkste kwaliteiten en aandachtsgebieden

Wij werken volgens de richtlijnen van het Nederlands Instituut van Psychologen. Dit betekent onder andere dat het rapport alleen met de opdrachtgever wordt gedeeld als de deelnemer daarvoor toestemming heeft gegeven.

Soorten
assessments

Een assessment is een waardevol instrument in verschillende situaties. Aan de hand van uw vraag bieden wij een passende oplossing. Altijd betrouwbaar, innovatief en een beleving op zich met een advies op maat.

Bij aanstelling: een selectie-assessment
U wilt een stevig onderbouwd antwoord op de vraag of de kandidaat geschikt is voor de leidende positie. Op basis van de resultaten geeft de assessmentpsycholoog een duidelijk positief of negatief advies ten aanzien van de geschiktheid. Een selectieassessment is meestal de laatste stap in een aanstellingsprocedure.

Bij vragen rond ontwikkeling in de rol: een ontwikkelassessment
U wilt inzicht in de kwaliteiten, aandachtspunten en ontwikkelmogelijkheden van een persoon, ten opzichte van een specifieke (executive) functie. De rapportage doet geen geschiktheidsuitspraak maar geeft een ontwikkeladvies. Dit type assessment wordt ook vaak aangeboden aan mensen die willen weten waar zij in hun ontwikkeling staan en hoe zij zich kunnen verbeteren.

Bij toekomstige loopbaanstappen: het loopbaan- en potentieelassessment
U wilt weten wat de potentie van een persoon is, om op basis hiervan richting te kunnen geven aan diens loopbaan. Hier gaat het bijvoorbeeld om de vraag of iemand in de toekomst de rol van CEO zou kunnen overnemen. Het assessment geeft inzicht in de mogelijkheden van de deelnemer en biedt handvatten bij verdere carrièreontwikkeling.

Bij opvolgingsvraagstukken: de ’vlootschouw’
U wilt weten welke personen de kwaliteiten in huis hebben om in de toekomst het stokje van de top binnen uw organisatie over te nemen. Bij een vlootschouw brengen wij in kaart welke potentiële executives er al binnen uw organisatie rondlopen. Dit zorgt voor meer inzicht in het aanwezige talent én een betere doorstroom. Het gaat hier doorgaans om ontwikkelassessments voor grotere groepen tegelijk.

Bij vragen over samenwerking: het teamassesssment
U wilt meer zicht op de kwaliteiten (en valkuilen) van de teamleden als individu, maar ook het team als geheel. Het resultaat is een overzicht van de gezamenlijke sterktes en zwaktes, en de waarden die wel of juist niet gedeeld worden. Het werpt een verhelderend licht op de kracht van het team en het legt bloot waar zwaktes dreigen. Een teamassessment wordt ook ingezet om leiders beter met elkaar samen te laten werken.

Onze
werkwijze

De unieke aanpak van TENEA zorgt voor een compleet, objectief betrouwbaar beeld van de leiderschapskwaliteiten van de deelnemer.

Wat we meten
Op basis van onderzoek in de wetenschap en de praktijk hebben wij 10 essentiële leiderschapskwaliteiten geformuleerd. Deze kwaliteiten vormen de kern waar (toekomstig) leiders op het hoogste niveau op terug kunnen vallen, ongeacht de context, situatie of organisatiecultuur. De 10 van TEN staan centraal in ieder assessment:

01 Visie

02 Wendbaarheid

03 Denkkracht

04 Verbindend vermogen

05 Executiekracht

06 Openheid

07 Evenwichtigheid

08 Integriteit

09 Betrokkenheid

10 Reflectievermogen

Wij geloven dat iemand voor een succesvolle, duurzame aanstelling niet alleen de juiste kwaliteiten in huis dient te hebben, maar ook bij de context, de organisatie en het team moet passen. Daarom kijken wij ook altijd naar de fit tussen de deelnemer en de omgeving waarin deze komt te werken. De juiste balans van elkaar overlappen en aanvullen is hierbij essentieel.

Hoe we meten
Wetenschappelijk is aangetoond dat een ‘job simulation’ de beste manier is om toekomstig werkgedrag te voorspellen. Met andere woorden: iemand het werk laten doen levert de beste informatie op.

Wij hebben de uitdagingen en de context die een executive tegenkomt vertaald naar een multi media game based assessment. Hierin is een realistische setting gecreëerd waarin de deelnemer een eerste werkdag beleeft als CEO van een fictief bedrijf.

Via de computer, telefoon, tv-schermen én persoonlijke interactie worden verschillende challenges aangeboden, wat voor een levensechte ervaring zorgt. Dit wordt aangevuld met een aantal valide, betrouwbare meetinstrumenten welke meer inzicht geven in de onderliggende elementen van het gedrag.

Samen zorgt onze werkwijze voor een compleet, objectief en betrouwbaar beeld van de leiderschapskwaliteiten van de deelnemer, afgezet tegen de werkomgeving.

De onderdelen
van het
assessment

Het TENEA assessment bestaat uit vier onderdelen.

Voorbereiding
De deelnemer vult ter voorbereiding online een aantal vragenlijsten in. Welke dit zijn, is afhankelijk van het type assessment en de vraagstelling. Zo brengen wij bijvoorbeeld persoonlijkheid en (werk)waarden in kaart.

Game based assessment
In deze ‘job simulation’ worden de leidinggevende kwaliteiten van de kandidaat in de praktijk getest.

Interview
In een diepgaand gesprek met de assessmentpsycholoog wordt het in de game waargenomen gedrag besproken, evenals onderliggende drijfveren, persoonlijke overtuigingen en patronen.

Terugkoppeling
Zowel de deelnemer als de opdrachtgever (na toestemming) krijgt een uitgebreide terugkoppeling van de resultaten en het advies. Dit gebeurt zowel middels een rapportage als een persoonlijk gesprek.

Rapportage

De resultaten van het assessment worden verwerkt in een heldere en overzichtelijke online rapportage. Deze rapportage is op maat gemaakt zodat deze precies die informatie levert die u als opdrachtgever of deelnemer nodig heeft:


  • Het antwoord op de vraagstelling en een bijpassend advies
  • Een overzicht met onderbouwde scores op de 10 van TEN
  • Een analyse van de belangrijkste kwaliteiten en aandachtsgebieden

Wij werken volgens de richtlijnen van het Nederlands Instituut van Psychologen. Dit betekent onder andere dat het rapport alleen met de opdrachtgever wordt gedeeld als de deelnemer daarvoor toestemming heeft gegeven.

Soorten
assessments

Een assessment is een waardevol instrument in verschillende situaties. Aan de hand van uw vraag bieden wij een passende oplossing. Altijd betrouwbaar, innovatief en een beleving op zich met een advies op maat.

Bij aanstelling: een selectie-assessment
U wilt een stevig onderbouwd antwoord op de vraag of de kandidaat geschikt is voor de leidende positie. Op basis van de resultaten geeft de assessmentpsycholoog een duidelijk positief of negatief advies ten aanzien van de geschiktheid. Een selectieassessment is meestal de laatste stap in een aanstellingsprocedure.

Bij vragen rond ontwikkeling in de rol: een ontwikkelassessment
U wilt inzicht in de kwaliteiten, aandachtspunten en ontwikkelmogelijkheden van een persoon, ten opzichte van een specifieke (executive) functie. De rapportage doet geen geschiktheidsuitspraak maar geeft een ontwikkeladvies. Dit type assessment wordt ook vaak aangeboden aan mensen die willen weten waar zij in hun ontwikkeling staan en hoe zij zich kunnen verbeteren.

Bij toekomstige loopbaanstappen: het loopbaan- en potentieelassessment
U wilt weten wat de potentie van een persoon is, om op basis hiervan richting te kunnen geven aan diens loopbaan. Hier gaat het bijvoorbeeld om de vraag of iemand in de toekomst de rol van CEO zou kunnen overnemen. Het assessment geeft inzicht in de mogelijkheden van de deelnemer en biedt handvatten bij verdere carrièreontwikkeling.

Bij opvolgingsvraagstukken: de ’vlootschouw’
U wilt weten welke personen de kwaliteiten in huis hebben om in de toekomst het stokje van de top binnen uw organisatie over te nemen. Bij een vlootschouw brengen wij in kaart welke potentiële executives er al binnen uw organisatie rondlopen. Dit zorgt voor meer inzicht in het aanwezige talent én een betere doorstroom. Het gaat hier doorgaans om ontwikkelassessments voor grotere groepen tegelijk.

Bij vragen over samenwerking: het teamassesssment
U wilt meer zicht op de kwaliteiten (en valkuilen) van de teamleden als individu, maar ook het team als geheel. Het resultaat is een overzicht van de gezamenlijke sterktes en zwaktes, en de waarden die wel of juist niet gedeeld worden. Het werpt een verhelderend licht op de kracht van het team en het legt bloot waar zwaktes dreigen. Een teamassessment wordt ook ingezet om leiders beter met elkaar samen te laten werken.