Voor deelnemers

Hieronder vindt u een aantal veelgestelde vragen en antwoorden over onze assessments. Mocht u behoefte hebben aan meer informatie, neem dan gerust contact met ons op.

Voor
deelnemers

Hieronder vindt u een aantal veelgestelde vragen en antwoorden over onze assessments. Mocht u behoefte hebben aan meer informatie, neem dan gerust contact met ons op.

Onderdelen
van het
assessment

Een assessment bij TENEA bestaat doorgaans uit de volgende onderdelen:

Vooraf online te maken (totale duur: ca. 1 uur):

 • Persoonlijkheidsvragenlijst
 • Werkwaarden-vragenlijst
 • Test om kritisch denkvermogen te meten

Op de assessmentdag zelf (totale duur: ca. 5 uur):

 • Assessmentgame
 • Diepte-interview met assessmentpsycholoog

Verloop
aanmeldingsproces

Wanneer u door onze opdrachtgever bij ons bent aangemeld om een assessment te doen, nemen wij contact met u op om een datum in te plannen. Vervolgens ontvangt u van ons een e-mail met daarin een bevestiging van de afspraak en de mogelijkheid om toestemming te geven voor het gebruik van uw persoonsgegevens. Hierin staan ook de links naar de voorbereidende tests en vragenlijsten. Daarnaast krijgt u een mail van het fictieve bedrijf uit de assessmentgame met specifieke informatie om u voor te bereiden.

Voorbereiding

Testen vooraf:

De online tests kunt u op een plaats en moment naar keuze invullen. Hierbij is het belangrijkste dat u zich goed kunt concentreren. Wij adviseren dan ook om voldoende tijd en ruimte in te plannen om de tests en vragenlijsten te maken. In de bevestigingsmail die wij sturen staat hoe lang elke test duurt.

Bij de persoonlijkheids- en drijfverenvragenlijsten is het de bedoeling dat u spontaan antwoordt op basis van uw eerste ingeving. Probeer dan ook niet te veel te wikken en te wegen. Het resultaat van deze vragenlijsten is een weerspiegeling van u als persoon. Er is hier geen goed of fout.

De test voor kritisch denkvermogen heeft een tijdslimiet van 30 minuten. Het is belangrijk om dit bij het maken van de test in de gaten te houden. Tegelijkertijd adviseren wij om niet overhaast antwoord te geven en voldoende tijd te nemen om de opgaven goed door te lezen. Deze test vergt behoorlijk veel concentratievermogen. Zorg daarom voor een plek om ongestoord te kunnen werken.

De assessmentdag

Op de assessmentdag zelf neemt u deel aan een game die op de locatie van TENEA in Amsterdam plaatsvindt. Deze game is individueel. Het doel van deze game is om zo veel mogelijk natuurlijk gedrag te meten. Specifieke voorbereiding is dan ook niet nodig, anders dan dat wij aanraden om uitgerust en fit aan de start te verschijnen en open te staan voor de ervaring.

Na de game vindt een diepte-interview plaats met een van onze assessmentpsychologen. U kunt zich hier op voorbereiden door van tevoren te reflecteren op zaken als uw eigen talenten en valkuilen, drijfveren en ambities.

De
assessmentdag

Op de dag van het assessment kunt u zich op het afgesproken tijdstip melden aan de Sophialaan 12 in Amsterdam. U wordt dan welkom geheten door een van de medewerkers van TENEA. Iedere deelnemer heeft tijdens het assessment de beschikking over een comfortabele en ruime kamer voor zichzelf. Alle onderdelen van het assessment vinden in deze kamer plaats.

Nadat onze medewerker instructies heeft gegeven over de dag, begint u aan de game. Vanaf dat moment behoort alles wat u meemaakt tot het assessment. Er zal geen tijd zijn om bijvoorbeeld eigen telefoontjes te beantwoorden. Mochten er dringende zaken spelen, laat dat dan bij binnenkomst aan onze medewerker weten.

Na de lunch vindt het interview plaats. Dit is geen onderdeel meer van de game. Tijdens dit gesprek worden de observaties uit de game besproken, wordt er dieper ingegaan op zaken als drijfveren en ambities. Daarnaast zal de psycholoog de eerste feedback delen. Het interview is het laatste onderdeel van het assessment.

Terugkoppeling
resultaten

Tijdens het interview worden de meest relevante bevindingen en observaties met u besproken. Aan het einde van de dag heeft u al een goede indruk gekregen van de resultaten van het assessment.

Wanneer u heeft deelgenomen aan een selectie-assessment, maken wij daarnaast aan het einde van de assessmentdag een belafspraak met u. Tijdens deze belafspraak, die bij voorkeur binnen 2 werkdagen plaatsvindt, bespreken wij ons advies en de onderbouwing hiervan. Indien u hiervoor (per mail) toestemming geeft, nemen wij daarna telefonisch contact op met onze opdrachtgever om het advies door te geven.

De resultaten van de vragenlijsten, tests, de game en het interview worden vervolgens verwerkt in een assessmentrapport. Dit rapport wordt opgesteld door de assessmentpsycholoog die u gedurende de assessmentdag gesproken heeft in het interview. In het rapport vindt u onder andere:

 • Het antwoord op uw vraagstelling van het assessment en een bijpassend advies
 • Een overzicht met onderbouwde scores op de 10 van TEN
 • Een analyse van uw belangrijkste kwaliteiten en aandachtsgebieden

Het rapport is na uiterlijk 5 werkdagen beschikbaar. Wanneer het rapport gereed is, kunt u deze lezen en downloaden in de beveiligde testomgeving. U bent altijd de eerste die het rapport te lezen krijgt. Alleen met uw toestemming geven wij onze opdrachtgever toegang tot de rapportage.

Richtlijnen
van het NIP

De psychologen van TENEA zijn academisch geschoold en werken volgens de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen. Volgens deze beroepscode dient de psycholoog zich verantwoordelijk, integer, respectvol en deskundig te gedragen. Deze basisprincipes hanteren wij ten alle tijden. Verder heeft u volgens het NIP als deelnemer aan het assessment bepaalde rechten. Dat betekent onder andere dat wij de resultaten van het assessment, afzonderlijke tests en de rapportage alleen met onze opdrachtgever delen als u daar toestemming voor geeft.

Voor meer informatie over de beroepscode klikt u hier of op de website van het NIP.

Met betrekking
tot uw gegevens

Assessmentdata zijn zeer privacy-gevoelig. Omdat wij uw veiligheid hoog in het vaandel hebben staan, gaan wij op een vertrouwelijke en zorgvuldige manier met uw gegevens om. In onze privacy policy kunt u hier meer over lezen.

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens maximaal 2 jaar in uw assessmentdossier. Dit zijn bijvoorbeeld contactgegevens, testresultaten en uw assessmentrapportage. U heeft ook het recht om binnen de bewaartermijn alle gegevens die wij van u hebben te laten vernietigen.

Onderdelen
van het
assessment

Een assessment bij TENEA bestaat doorgaans uit de volgende onderdelen:

Vooraf online te maken (totale duur: ca. 1 uur):

 • Persoonlijkheidsvragenlijst
 • Werkwaarden-vragenlijst
 • Test om kritisch denkvermogen te meten

Op de assessmentdag zelf (totale duur: ca. 5 uur):

 • Assessment game
 • Diepte-interview met assessmentpsycholoog

Verloop
aanmeldingsproces

Wanneer u door onze opdrachtgever bij ons bent aangemeld om een assessment te doen, nemen wij contact met u op om een datum in te plannen. Vervolgens ontvangt u van ons een e-mail met daarin een bevestiging van de afspraak en de mogelijkheid om toestemming te geven voor het gebruik van uw persoonsgegevens. Hierin staan ook de links naar de voorbereidende tests en vragenlijsten. Daarnaast krijgt u een mail van het fictieve bedrijf uit de assessmentgame met specifieke informatie om u voor te bereiden.

Voorbereiding

Testen vooraf:

De online tests kunt u op een plaats en moment naar keuze invullen. Hierbij is het belangrijkste dat u zich goed kunt concentreren. Wij adviseren dan ook om voldoende tijd en ruimte in te plannen om de tests en vragenlijsten te maken. In de bevestigingsmail die wij sturen staat hoe lang elke test duurt.

Bij de persoonlijkheids- en drijfverenvragenlijsten is het de bedoeling dat u spontaan antwoordt op basis van uw eerste ingeving. Probeer dan ook niet te veel te wikken en te wegen. Het resultaat van deze vragenlijsten is een weerspiegeling van u als persoon. Er is hier geen goed of fout.

De test voor kritisch denkvermogen heeft een tijdslimiet van 30 minuten. Het is belangrijk om dit bij het maken van de test in de gaten te houden. Tegelijkertijd adviseren wij om niet overhaast antwoord te geven en voldoende tijd te nemen om de opgaven goed door te lezen. Deze test vergt behoorlijk veel concentratievermogen. Zorg daarom voor een plek om ongestoord te kunnen werken.

De assessmentdag

Op de assessmentdag zelf neemt u deel aan een game die op de locatie van TENEA in Amsterdam plaatsvindt. Deze game is individueel. Het doel van deze game is om zo veel mogelijk natuurlijk gedrag te meten. Specifieke voorbereiding is dan ook niet nodig, anders dan dat wij aanraden om uitgerust en fit aan de start te verschijnen en open te staan voor de ervaring.

Na de game vindt een diepte-interview plaats met een van onze assessmentpsychologen. U kunt zich hier op voorbereiden door van tevoren te reflecteren op zaken als uw eigen talenten en valkuilen, drijfveren en ambities.